top of page

Nye regler for egenadeler fysioterapi og frikort for egenandelstak 2


Den tidligere diagnoselisten er avviklet i sin helhet fra 1.1.2017

Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er fritatt for å betale egenandeler for behandling hos fysioterapeut. Alle andre må betale egenandel fra første behandling fra 1. januar 2017.

Frikort for egenandelstak 2 automatiseres fra 1. januar 2017.

Dette er nytt:

  • Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

  • Egenandelstaket for 2017 er 1 990 kroner.

  • Sykdomslista er avviklet. Det betyr at alle må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut unntatt barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.

  • Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet til 16 år.

Du får frikortet for egenandelstak 2 automatisk i posten innen tre uker etter at du har betalt til sammen 1 990 kroner i egenandeler i 2017. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Den automatiske frikortordningen gjelder kun for egenandeler fra behandling i 2017.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page