top of page

FYSIOTERAPI

 

Fysioterapi er et klinisk og forebyggende fag som brukes når noen har smerter fra muskel og skjelettsystemet. Behandlingen brukes både før og etter operasjoner, og ved akutte skader og der pasienter har hatt smerter over lang tid.

 

Målsetningen med fysioterapi er å bedre funksjon og redusere smerteopplevelse.

 

bottom of page