top of page

TJENESTER

Vi som jobber her har satt oss som mål at vi til enhver tid skal være faglig oppdaterte, slik at pasientene som henvises eller oppsøker oss tilbys moderne behandling for sine plager. 

SÅLETILPASNING

Vi tilpasser såler etter individuelle behov basert på klinisk undersøkelse og evt. gang/løpsanalyse på mølle. Vår fysioterapeut er kurset via University of Queensland Australia. 

 

Såler er for alle, og kanskje aller mest for mosjonister i forhold til fjelltur eller annen aktivitet hvor du går eller løper. Såler bør også vurderes ved ankel, fot eller forfot (smerte i tær) under aktivitet i jobb, fritid eller idrett.

FYSIOTERAPI

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende behandling som inngår i rehabilitering og habilitering.

Behandlingen brukes særlig i den postoperative fasen etter kirurgiske inngrep, i rehabiliteringen etter akutte og kroniske skader samt som ledd i mer generell opptrening og i forebyggende arbeid.

TRENINGSVEILEDNING

Mange pasienter vil ha behov for kyndig veiledet og tilpasset trening. Dette er for mange nødvendig for å kunne bedre toleransen for ulike belastninger man utsettes for i daglige aktiviteter.

 

Hos Oppdal Fysioterapi har vi en stor treningssal som er godt utstyrt, der våre pasienter får kyndig veiledet treningsprogram. Noen ganger trener pasientene i gruppe, andre ganger individuelt.

GRUPPETIMER

Oppdal fysioterapi tilbyr diagnosegrupper til våre pasienter.

Vi har nakke/skulder time hver onsdag kl 10.30. Her kan du som er plaget med smerter i nakke og skulder få gode øvelser og tips til hvordan du kan bruke kroppen til å bli bedre.

Parkinsongruppe: hver tirsdag kl 12.15 er det trening for dere med Parkinson diagnose. Dette tilbudet er i samarbeid med Parkinsonforeningen.

FYSIOTERAPI I BEDRIFT

Oppdal Fysioterapi har samarbeid med bedrifter, og vi er ute i bedrifter på visse ukedager. Vi tilbyr fysioterapi til ansatte og vi tilbyr støtte i spørsmål om bedriftshelse og sykmeldingsarbeid til ledelsen i bedriften.

 

Ta kontakt med oss hvis du ønsker nærmere informasjon for din bedrift.

bottom of page