top of page

BEHANDLINGSFILOSOFI

Oppdal Fysioterapi er en høykompetansebedrift. Vi som jobber her har som mål og krav at vi til enhver tid skal

være faglig oppdaterte. Det betyr at du kan være trygg på at den behandlingen du får av oss følger de nyeste nasjonale og internasjonale retningslinjene innen fysioterapi. 

 

 

 

UNDERSØKELSE

Våre pasienter behandles individuelt, basert på grundig undersøkelse. Vi etterstreber å se helheten i pasienten og sammen finne den beste behandlingen. Vi samarbeider godt med fastlegene og annet helsepersonell, for å få den beste kartleggingen av pasientens problemer.

 

 

BEHANDLING

Behandlingen legges opp utifra hva vi får informasjon om gjennom samtalen med deg, og den kliniske og funksjonelle undersøkelsen. I starten kan dette være fysioterapitiltak i form av bevisstgjøring av situasjonen, øvelser, og evt benkebehandling for å bedre funksjon og redusere smerte. I denne fasen er det viktig for oss å formidle strategier og oppgaver som gjør at pasienten i større grad kan fungere bedre i sin hverdag. Vi ønsker å ta tak i problemet i sin helhet, fremfor å behandle symptomet.

 

 

FYSISK AKTIVITET

Vi vet at fysisk aktivitet er det beste tiltaket for å forebygge livstilssykdommer, dempe smerte og bedre funksjon. Vi vil derfor hjelpe deg med å finne den type aktivitet som er meningsfull for deg på ditt nivå.

Vårt mål er at du skal kunne gjøre mer av de tingene du liker.

 

Du kan få veiledet trening i vår treningssal med egnet utstyr. Aktiviteten kan foregå både individuelt og i grupper.

 

 

KOMBINERT BEHANDLING

Vi legger vekt på fleksibilitet, slik at for eksempel pasienter som er i trening, raskt kan komme til individuell vurdering/behandling dersom det blir behov for det. Dette for at pasienten raskest mulig kan gjenoppta aktiv rehabilitering. Vi organiserer den faglige driften etter "godfot-teorien", der vi benytter hverandres kompetanse.

 

 

OPPFØLGING

Pasienter som ikke har forventet behandlingsforløp, føres tilbake til henvisende instans for videre utredning.

 

 

SAMHANDLING

Oppdal Fysioterapi har lang historie med godt samarbeid med fastlegene. Vi har månedlige møter med hver enkelt fastlege, og vi samarbeider godt om pasientenes behandlingsforløp. Dette gjør det lettere for pasienten å få en helhetlig oppfølging.

Vi har også tett samarbeid med medisinsk rehabilitering og kiropraktor, og annet  aktuelt helsepersonell.

 

 

 

 

 

 

bottom of page