top of page

Vi er med i Idrettens Skadetelefon

Både fysioterapeut Marit Klokset og fysioterapeut Kjetil Sandsten er nå med i Idrettens Skadetelefon. Et samarbeid i helse-Norge for at utøvere med lisens kan henvende seg til et telefonnummer hvis de skulle bli skadet.

Ringer en utøver Skadetelefonen vil den i Oppdal bli satt i kontakt med en av de to godkjente fysioterapeutene hos Oppdal Fysioterapi.

Skadetelefonen er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin.

Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet. De gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. Skadetelefonen gir deg som idrettsutøver en stor trygghet.

Idrettens Skadetelefon når du på telefon 02033 og er tilgengelig alle dager fra 9.00 til 21.00.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page